• ساعت : ۱۲:۲۳:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ 
  • تعداد بازدید : 123
جهت تسریع در امور شهروندان صباشهر
تعمیر و آماده سازی وسایل ورزشی بوستان های صباشهر

🔸تعمیروجوشکاری و آماده سازی وسایل ورزشی بوستان جوانان( شهرک مصطفی خمینی) جهت پیشگیری از حوادث برای شهروندان صباشهر بدست نیرو های زحمت کش واحد تاسیسات شهرداری صباشهر.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0