• ساعت : ۸:۱۴:۱۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 145
جهت تسریع در امور شهروندان صباشهر
پروژه تكمیل پیاده رو سازی محله ی قاسم آباد

🔰اخبار-شهرداري
🔸پروژه تكميل پياده روسازي محله ي قاسم آباد
🔸ادامه عمليات تكميل پياده روسازي خيابان شهيد بهشتي محله ي قاسم آباد بدون توقف در حال انجام مي باشد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0